Friday, November 28, 2014

Saturday, November 22, 2014

Friday, November 14, 2014

HUMAN RIGHTS ADVOCACY PEACE TALKS PHILIPPINES - NOVEMBER 15, 2014 updates


HUMAN RIGHTS ADVOCACY
PEACE TALKS PHILIPPINES

PROMOTIONS, EDUCATIONS, COMMENTARY, CRITICISMS
AND SUGGESTIONS ON HUMAN RIGHTS AND GOOD GOVERNANCE

Hinggil sa Mensahe noong Nobyembre 10 ng Presidente ng CBCP

Friday, November 7, 2014